Klart resesjonstegn i amerikanske markeder

Resesjonsfrykten er utløst på Wall Street, etter en såkalt invertering av rentekurven.

Et kjøpspress på obligasjoner sørget ifølge Marketwatch for at spreaden mellom tre måneders- og 10-årige statsrenter inverterte for første gang siden 2007.En invertert rentekurve er en kurve der renter på langsiktig gjeld har falt under renten på kortsiktige papirer, og regnes som en treffsikker resesjonsindikator.Det betyr, noe forenklet, at investorene tror at kortsiktig vekst fremover vil være høyere enn den langsiktige veksten. Det er 3.009 handelsdager siden sist de to obligasjonene hadde under 10 basispunkter i forskjell mellom dem, i følge Bespoke Investment Group. I løpet av dagen så var avkastningen på amerikanske statsobligasjoner med 3 måneders løpetid på 2,468 prosent, mens tiåringen stod i 2,440 prosent. Senest på onsdag uttrykte sentralbanksjef Jerome Powell at utsiktene for amerikansk økonomi var lyse, men færre rentehevinger enn forventet er også et tegn på at sentralbanken er redd for at veksten i amerikansk økonomi er skjør og ikke tåler rentehevinger.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også