Konkurrerer om veikryss til 200 millioner

Veidekke er blant de kvalifiserte tilbyderne

Veidekke er blant tre tilbydere som er med å konkurrere om utbyggingen et nytt motorveikryss i Moelv, som inngår i utbyggingsprosjektet E6 Kolomoen til Moelv, skriver NyeVeier.Utbyggingen av krysset har en antatt verdi på 150-200 millioner kroner, opplyses det. De to andre kvalifiserte tilbydere er Bertelsen & Garpestad AS og Peab Anlegg AS. - Endelig valg av entreprenør skjer før sommeren og anleggsarbeidene vil mest sannsynlig starte opp før sommerferien. Det nye krysset i Moelv skal stå ferdig innen utgangen av 2020, sier Prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier E6 Innlandet.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker