Konsumprisene overrasket eksperter

Økonomer ble tatt på sengen.

Dagens tall fra SSB viste at kjerneinflasjonen steg 2,6 prosent på årsbasis i februar, opp fra 2,1 prosent i måneden før.Konsensus pekte mot en kjerneinflasjon på 2,2 prosent.- Kom som en overraskelseEnda mer overrasket ble sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank, som hadde sett for seg 2,0 prosent kjerneinflasjon.- Vi ventet fortsatt prispress på blant annet klær og sko grunnet svakt salg i den tradisjonelle varehandelen. Det kom derfor som en overraskelse på oss at prisene på klær og sko steg 4,8 prosent på årsbasis i februar, opp fra minus 1,1 prosent i januar, sier Jullum i en kommentar til Hegnar.no.- Normalt kommer korreksjonen i disse prisene etter januar-salget i mars, så vi tror derfor vi vil se an avmatning i inflasjonen igjen i mars, legger han til.- Mars-økningen står støttHan mener likevel at tallene viser en underliggende oppadgående inflasjonstrend.- Vårt mål på «kjerne-kjerne»-inflasjonen, der vi ekskluderer matvarer og flybilletter, steg til 2,8 prosent (se figur). Importprisene steg 2,3 prosent i februar, noe som illustrerer at uten en viss kronestyrkelse utover i 2019, vil kjerneinflasjonen trekke opp mot 3,0 prosent, forteller Jullum.Han viser videre til at den innenlandske inflasjonen, som utgjør rundt 2/3 av kjerneinflasjonen, nemlig trekker sakte, men sikkert oppover, drevet av høyere lønnsvekst og mer press i økonomien. - Denne var 2,8 prosent i februar. Kjerneinflasjonen var også betydelig høyere enn Norges Bank hadde ventet, noe som klart taler for at normaliseringen av pengepolitikken må fortsette. Vi venter derfor en renteøkning på møtet i mars, avslutter Jullum.- Støtter høyere rentebaneDNB Markets hadde på forhånd sett for seg 2,1 prosent kjerneinflasjon på årsbasis i februar.- Generelt har inflasjonen vært høyere enn Norges Bank så for seg i desember, men også mer volatil. Vi tror dagens tall støtter Norges Banks planer om å heve renten i mars i år, og de er også et argument for høyere rentebane, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en oppdatering.