Kraftig bonusfall for meglersjef

Økt internasjonal politisk spenning og usikkerhet preget regnskapet til ABG Sundal Collier i fjor. Knut Brundtland fikk likevel godt betalt.

Børs

«2018 var igjen et år med turbulens i finansmarkedene, drevet hovedsakelig av økt internasjonal politisk spenning og usikkerhet», skriver meglersjef Knut Brundtland i årsrapporten til ABG Sundal Collier.Han hadde i fjor sitt siste fulle år som sjef i meglerhuset, ettersom han i april i år, overlater sjefsstolen til svenske Jonas Ström, som i dag er Managing Partner i Sverige.Brundtland, som har sittet ved roret siden 2010, hadde i fjor ifølge årsrapporten fast lønn på 3,5 millioner kroner og variabel kompensasjon på 3,3 millioner kroner, som for øvrig bonusmessig er en kraftig nedgang fra året før, hvor variabel kompensasjon lå på 4,75 millioner kroner. Brundtland hadde per 31. desember 5,08 millioner aksjer i meglerhuset. For hver av disse fikk han et utbytte på 40 øre i fjor, noe som dermed øker den totale lønnspakken. Utbyttet i 2017 var til sammenligning på 50 øre. Strøm, som om kort tid inntar sjefsstolen her til lands, hadde i 2018 en samlet godtgjørelse på 6,58 millioner kroner, hvor fastlønn utgjorde 4,68 millioner.Strøm eier 263.000 aksjer i meglerhuset, samt nær to millioner forward-kontrakter.Les også: Han blir ABG Sundal Colliers nye sjefBlir styrelederNåværende styreleder Judy Bollinger stiller ikke til gjenvalg, etter å ha operert i meglerhusets styre i 13 år. Brundtland tar over som styreleder i meglerhuset fra april.Utover ansvaret som styreleder vil Brundtland fokusere på forretningsgenerering, kundeforhold, samt utvikling av nye vekstinitiativer i hele konsernet. Han vil forbli partner i firmaet, og har forpliktet seg til å være styreleder i minst seks år.«Ettersom dette er mitt siste brev som styreleder, vil jeg benytte anledningen til å takke våre klienter for tilliten dere har vist oss. Jeg har stor tro på teamet i ABG Sundal Collier, og jeg vet at dette teamet vil gi dere, våre kunder, de beste løsninger og råd», heter det fra Bollinger i rapporten.For jobben som styreleder fikk hun i 2018 en belønning på 375.000 kroner. Bollinger eier 1,89 millioner aksjer i meglerhuset.Jan Petter Collier opererer som styremedlem i ABG Sundal Collier, og ble i fjor kompensert med 200.000 kroner for arbeidet.Bunnlinjen svekkesABG Sundal Collier meldte om et resultat etter skatt på 172 millioner kroner i 2018, mot 246 millioner kroner i samme periode året før. Resultat per aksje ble 0,32 kroner, mot 0,52 kroner.Driftsresultatet ble 232 millioner kroner, mot 311 millioner kroner året før. Driftsinntektene beløp seg til 1.137 millioner kroner i fjor, sammenlignet med 1.283 millioner kroner i 2017.

abg sundal collier
knut brundtland
jonas ström
meglersjef
Lønn
bonus