Krise hos helsegigant - kan tape en halv milliard

Det er økonomisk krise i Landsforeningen- for hjerte og lungesyke. 

Publisert 13. mars 2019 kl. 15.13
Oppdatert 13. mars 2019 klokken 15.44
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 166 ord
Etter å ha nedjustert inntektene til et realistisk nivå, har Landsforeningen- for hjerte og lungesyke (LHL) identifisert et gap på 150 millioner kroner i helårs virkning, Onsdag ble det holdt allmøte allmøte for de ansatte på sykehuset organisasjonen driver på Gardermoen, hvor de ble orientert om den økonomiske krisen.Ifølge avisen vil LHL gå med et driftsunderskuddet 150 millioner kroner i 2019 dersom det ikke blir iverksatt omfattende kostnadskutt. De siste to årene har foreningen gått med et samlet underskudd på 417 millioner kroner. Ifølge dokumenter avisen har fått tilgang til, mener LHL-styret at underskuddene hovedsakelig skyldes færre pasienter, og svakere inntjening i sykehus- og klinikkdriften enn budsjettert. På allmøtet ble det kjent at investeringer utsettes, blant annet den nye byklinikken planlagt på Storo i Oslo. Videre er det kostnadskutt i både stab, ikt, forskning og redusert bemanning. Ansatte inviteres med på å fryse lønnen i to år, skriver DN. LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon med over 54 000 medlemmer.LHL har 250 lokallag, og 550 ansatte på klinikker og sykehus.