KjøpLogg inn

Kutter kraftig, men tviler sterkt på resesjon

- Risikoen er fortsatt på nedsiden.

Publisert 7. mars 2019 kl. 15.58
Oppdatert 7. mars 2019 klokken 16.00
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 243 ord
The President of European Central Bank, Mario Draghi, speaks during a news conference after a meeting of the ECB governing council in Frankfurt, Germany, Thursday, Sept.13, 2018. (AP Photo/Michael Probst) Michael Probst

Eurosonen sliter med veksten, og Den europeiske sentralbanken (ECB) reagerte torsdag med å utsette den første renteøkningen til tidligst neste år.Samtidig lanserte den en ny runde med målrettet, langsiktig funding (TLTRO-III) for bankene. Begge beslutningene ble tatt av en enstemmig komité.- Risiko mot nedsiden- Vår vurdering er fortsatt at risikoen heller til nedsiden. Hvorfor det? Fordi vi er klare over at våre beslutninger åpenbart øker motstandsdyktigheten i eurosonens økonomi, men kan de addressere faktorene som tynger eurosonens økonomi i resten av verden? Nei. Så effekten av beskyttelse er én faktor. Vi har troen på at våre tiltak vil ta oss nærmere en bærekraftig inflasjon, sa Draghi ifølge Reuters på pressekonferansen i kjølvannet av rentemøtet.Sentralbanksjefen fortalte videre at ECB vurderer sannsynligheten for en resesjon som veldig lav.At risikoen heller til nedsiden henger ifølge ECB-sjefen sammen med vedvarende geopolitisk usikkerhet, trusselen fra proteksjonisme og sårbare, fremvoksende markeder.Jekker ned vekstenECB øyner nå en BNP-vekst på 1,1 prosent i 2019, noe som er en nedjustering fra 1,7 prosent fra tidligere guiding.2020-veksten jekkes ned fra 1,7 til 1,6 prosent, mens 2021-veksten holdes uendret på 1,5 prosent.ECB følger dermed opp OECD, som nedjusterte kraftig sine prognoser for den økonomiske veksten i eurosonen.Samtidig jekker ECB ned sine 2019-prognoser for inflasjonen fra 1,6 til 1,2 prosent, 2020-prognosen fra 1,7 til 1,5 prosent og 2021-prognosen fra 1,8 til 1,6 prosent.- ECB står klare til å tilpasse alle sine instrumenter for å sikre at inflasjonen fortsetter å nærme seg målet, sa Draghi.Les mer her.