Eivind Yggeseth

Lønnshopp for Protector-sjefen i kriseår

Protector Forsikrings børsverdi raste i 2018. Selskapets toppsjef som selv tapte store summer på fallet, kunne likevel notere seg for en liten lønnsøkning.

2018 var et tøft år for Protector Forsikring og selskapets aksjonærer.Det skyldes blant annet store tap på boligselgerforsikring som følge av skjeggkreinvasjon i norske hjem. 18. desember ble det besluttet å trekke selskapet ut av markedet for nettopp boligselgerforsikring. Etter et kursfall på nesten 50 prosent var det flere som måtte se papirformuen sin synke betraktelig.Blant dem var selskapets egen konsernsjef, Sverre Bjerkeli, som er sjette største aksjonær i Protector Forsikring med 3,7 prosent av aksjene gjennom selskapet Hvaler Invest.I løpet av året falt verdien av aksjeposten hans med rundt 145 millioner kroner. Det finnes imidlertid lyspunkter.AksjehoppSiden nyttår har aksjen steget med 11,5 prosent, noe som for Bjerkeli betyr en verdiøkning på vel 17,5 millioner kroner.I tillegg kunne konsernsjefen notere seg for en aldri så liten lønnsøkning.Totalt fikk han en samlet godtgjørelse på 11,5 millioner kroner i fjor, viser selskapets ferske årsrapport.Av dette var 6,9 millioner kroner fast lønn, mens 3,9 millioner kroner var utbetalt bonus opparbeidet gjennom en langsiktig bonusordning.I tillegg kommer andre ytelser og pensjonspremie.Til sammenligning var den totale godtgjørelsen på 10,8 millioner kroner i 2017, og 9,9 millioner kroner i 2016. Årsrapport viser også at det endelige resultatet bedres med 14,6 millioner kroner sammenlignet med de foreløpige tallene som ble publisert i januar som følge av en lavere skattekostnad. Tapet for året endte dermed på 295,2 millioner kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også