Maersk Drilling forhandler om ny kjempekontrakt

Kortene holdes foreløpig tett til brystet, men det drypper noen små hint om hva som er på bordet.

Bare i 2018 og hittil i 2019 har det danske riggselskapet inngått 12 nye kontrakter, samt fått forlenget 18 eksisterende kontrakter, ifølge et prospekt publisert i forrige uke i forbindelse med selskapets forestående børsnotering.Det tilsvarer en økning i ordrereserven på 533 millioner dollar, eller nær 4,7 milliarder kroner.I tillegg til at selskapet venter å signere flere nye kontrakter i løpet av året, avsløres det også - dypt inne i prospektet - at det jobbes med en potensiell kjempekontrakt.«(…) Maersk Drilling Group er for øyeblikket i forhandlinger om en riggkontrakt med en betydelig lenger varighet enn det som er vanlig for resten av Maersk Drillings nåværende kontrakter», heter det.Dersom en bindende avtale blir inngått, opplyses det at den ikke vil ha en materiell effekt på Maersks forventninger til resultatet for 2019. Det hintes dermed om at en eventuell oppstart er forventet mot slutten av 2019 eller senere.De fleste kontraktene og forlengelsene Maersk Drilling er tildelt de seneste årene er av relativt kort varighet fra mellom 20 til 100 dager, men det finnes også de av vesentlig lengre karakter.«Maersk Inspirer» skal for eksempel inn på en femårig kontrakt med Repsol der oppstart er planlagt til juli i år. Rigger som «Maersk Integrator» og «Maersk Reacher» har også arbeid med ett til to års varighet foran seg med Aker BP som Maersk har inngått en allianse med. Utover hint om potensielt oppstartstidspunkt og varigheten, holdes kortene tett til brystet. 2014-bygde «Maersk Interceptor» som i flere år har vært på oppdrag for Aker BP, blir for øvrig ledig for nye oppdrag i desember i år.Les også hva ABG-analytiker Lukas Daul mener om Maersk Drilling eller «The Drilling Company of 1972» som selskapet nå skal hete.Børsnoteringen i København er planlagt til 4. april.