Gjensidige Forsikring - Foto: Scanpix

Meglerhus jekker opp Gjensidige Forsikring

Credit Suisse oppgraderer og skrur opp kursmålet på Gjensidige Forsikring.

Credit Suisse oppgraderer sin anbefaling på Gjensidige Forsikring fra nøytral til underperform, ifølge TDN Direkt.Kursmålet oppjusteres til 144 kroner fra tidligere 118 kroner, opplyses det.Meglerhuset viser ifølge nyhetsbyrået til at deres analyse indikerer at prisøkninger de seneste 18 måneder nå har begynt å vise seg i resultatene og dette mener de bør medføre en bedring i forsikringsresultatmarginene.Dette koblet med «relative lette sammenligningstall» for første halvår 2018 indikerer at en «underperformance» i 2019 er usannsynlig, ifølge Credit Suisse.I Gjensidige Forsikrings årsrapport for 2018 viser selskapet til at økningen i erstatningskostnadene i 2018 ble møtt med betydelige prisjusteringer både for eiendom og motorforsikringer, for å sikre tilfredsstillende lønnsomhet fremover. I skadeforsikring tar det 12-24 måneder å se full effekt av pristiltak i regnskapet, påpekte selskapet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også