Meglerhus ser saftig oppside - jekker opp kursmålet

Nordea Markets hever kursmålet på Storebrand.

Nordea Markets hever kursmålet på Storebrand-aksjen til 100 kroner fra tidligere 83 kroner, ifølge TDN Direkt.Meglerhuset ser dermed en oppside på nær 40 prosent.Nordea Markets mener ifølge nyhetsbyrået at det igjen kan være aktuelt med et oppkjøp av Storebrand, på bakgrunn av Storebrands sterke posisjon i Norge innen spareprodukter.Meglerhuset ser kostnadssyngerier i Storebrand innen kapitalforvaltning- og forsikringsvirksomheten på 1.100 millioner kroner, eller 29 prosent av kostnadsbasen, ved et eventuelt oppkjøp, ifølge meglerhusets svenske morgenrapport.«De potensielle synergiene medfører en netto nåverdi på 30 prosent av markedsverdien. Vi hever antatt sannsynlighet for et bud til 60 prosent og hever kursmålet i aksjen til 100 kroner, fra tidligere 83 kroner», skriver meglerhuset.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også