Mener Avance Gas er billig - BW LPG også

Pareto er bull.

LPG-duoen (LPG = liquefied petroleum gas, fellesbetegnelse for våtgassene butan og propan) Avance Gas og BW LPG er i medvind på Oslo Børs onsdag.Førstnevnte stiger 2,6 prosent til 15,16 kroner, sistnevnte 2,2 prosent til 28,42 kroner.Ratene for VLGC-skip (very large gas carriers) har steget 77 prosent den siste måneden, og ligger på 22.700 dollar dagen, går det ifølge TDN Direkt frem av en liste fra Clarksons Platou tirsdag.Pareto Securities mener ifølge nyhetsbyrået at 2019 vil bli markert bedre for VLGC-er enn 2018.- Den amerikanske eksportøkonomien er nå solid, og positivt oljeprismomentum presser de asiatiske propanprisene oppover, skriver meglerhuset.Pareto peker ifølge TDN Direkt på at både Avance Gas og BW LPG handles til betydelige rabatter til verdijustert egenkapital, og resultatmultiplene (som P/E) karakteriseres som «svært attraktive».