- Nå er renteøkningen bankers

Klar tale fra eksperter.

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder i dagens rapport om fortsatt god vekst i produksjonen, og at den vil holde seg over trend også fremover.Den regionale nettverksindikatoren for produksjonsvekstforventninger de neste seks månedene kom inn på 1,46, ned fra 1,49 i forrige rapport (i desember).Indikatoren for produksjonsvekstforventninger de neste tre månedene (nåværende situasjon) kom inn på 1,43, opp fra 1,38 i forrige rapport.- På den sterke sidenMens sistnevnte ifølge Nordea Markets indikerer en kvartalsvis BNP-vekst nær Norges Banks prognose på 0,7 prosent, peker førstnevnte mot en vekst litt over 0,7 prosent.- Det er på den sterke siden av Norges Bank, skriver sjefanalytiker Erik Bruce.Han beskriver veksten som generelt sterk i alle deler av økonomien, med unntak av varehandelen.Ifølge rapporten vil sysselsettingen vokse 0,43 prosent dette kvartalet og 0,46 prosent på kvartalsbasis de kommende kvartalene.- Dette er helt klart på den sterke siden av Norges Bank, og innebærer at samlet sysselsettingsvekst i år vil ende på 1,50-1,75 prosent. Norges Banks prognose er 1,1 prosent. Indikatoren for investeringsvekst var også på den sterke siden, og økende fra forrige rapport, fortsetter Bruce.- Den eneste svakhetenDen eneste svakheten Nordea kan se i dagens rapport er at indikatoren for stramhet i arbeidsmarkedet var omtrent uendret, og at den fortsatt er svak, gitt andre tall for arbeidsmarkedet.- Dagens rapport peker mot fortsatt sterk vekst i produksjon og sysselsetting. Vekstindikatoren for de neste seks månedene er på oppsiden, indikatoren for sysselsetting er på den sterke siden over både tre og seks måneder. Dette vil i noen grad bli motvirket en fortsatt ganske svak indikator for stramhet i arbeidsmarkedet, skriver sjefanalytikeren.- I sum er denne undersøkelsen et argument for Norges Bank å holde seg til prognosen om fortsatt gradvise renteøkninger i den neste rentebanen, oppsummerer han.- Renteøkning bankersDNB Markets er av samme oppfatning.- Dette er en ny, solid rapport fra Norges Banks regionale nettverk, og støtter vårt syn på en gunstig utvikling i norsk økonomi, med solid vekst i både produksjon og sysselsetting, samt økende kapasitetsutnyttelse. De positive utsiktene indikerer at det er på tide å trekke tilbake noe av den sterke støtten fra pengepolitikken, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal.- En renteøkning neste uke ser ut til å være bankers («done deal»), og dagens rapport støtter ytterligere renteøkninger. Men utviklingen i priser og lønninger er stabil, og Norges Bank kan derfor heve rentene gradvis, legger han til.- Lønnsvekst på vei oppIfølge sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank peker dagens rapport mot en annualisert vekst i fastlands-BNP på 2,9 prosent de neste par kvartalene, noe som er marginalt over forventningene Norges Bank la frem i sin pengepolitiske rapport i desember (2,8 prosent).- Kapasitetsutnyttelsen øker videre, som jo er det beste og enkleste argumentet for at normaliseringen av pengepolitikken må fortsette. Kapasitetsutnyttelsen er nå på høyeste nivå siden mai 2013. Investeringene ventes også å vokse i omtrent samme tempo som tidligere, og det samme med sysselsettingen, sier han i en kommentar til Hegnar.no.Men lønnsveksten som anslås til 2,99 prosent i år er i den nedre enden av Jullums forventninger.- Likevel er det 0,31 prosentpoeng høyere enn 2018-anslaget gitt i fjor (2,68 prosent), og fasiten ble 2,8 prosent. Det betyr at vi er godt innenfor rekkevidden av Norges Bank lønnsanslag på 3,2 prosent i år, og det er ingen tvil om at lønnsveksten er på vei oppover, fortsetter sjeføkonomen.- Med full kapasitetsutnyttelse, forventet vekst over trend fremover, stigende lønnsvekst og en kjerneinflasjon som er klart på vei opp over inflasjonsmålet, er all tvil om en renteøkning neste uke borte, avslutter han overfor Hegnar.no.