Nettoformuen i USA falt for første gang på 3 år

Nettformuen (net worth) til amerikanske husholdninger falt i fjerde kvartal etter svak ytelse i aksjemarkedet.

I en finansiell rapport fra den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, kom det frem at nettoformuen til husholdninger og frivillige organisasjoner falt i fjerde kvartal 2018. Deg var første med nedgang siden tredje kvartal 2015.Verdien til husholdningene og organisasjonene falt med 3,73 billioner dollar (12 nuller), tilsvarende 3,5 prosent, til 104,33 billioner dollar.Nedgangen i husholdningene kom som følge av fallet i aksjemarkedet hvor verdiene ble redusert med 4,6 billioner dollar, skriver Marketwatch.Det er viktig å huske at rapporten kun fokuserer på aggregerte nivå, og ikke nødvendigvis reflekterer endringen for en typisk amerikaner.Ifølge FED eier kun 14 prosent av amerikanere aksjer direkte, og omtrent halvparten eier aksjer hvis man inkluderer pensjonssparing, ifølge Marketwatch.Gjelden økerRapporten viste også at gjelden til bedrifter fortsetter å øke, og ikke-finansielle selskaper økte gjelden sin med 3,8 prosent i fjerde kvartal. Det er omtrent den samme takten som i de foregående fem kvartalene.Veksten i husholdningenes gjeld avtok ettersom den steg med 2,9 prosent mot 3,6 prosent i tredje kvartal.Myndighetenes gjeld steg med 2,5 prosent, den minste veksten på fem kvartaler, men er anslått til å øke etter skattekutt og økt pengebruk.Gjelden til statene og lokale myndigheter falt med 2,2 prosent, og falt dermed i alle fire kvartalene i fjor.