- Nok en skjebnedag for Brexit

Siste nytt er at Theresa May ser ut til å få lokket flere av hard-Brexit-tilhengerne i sitt eget parti til å støtte sin avtale, ifølge Nordea Markets-økonomer.

Det britiske parlamentet skal i dag stemme over en rekke ulike Brexit-forslag, blant annet en ny folkeavstemning. Dette gjøres etter at parlamentet overraskende tok kontroll over Brexit-prosessen i en kupplignede avstemming mandag, der flere medlemmer fra regjeringspartiene stemte mot sin egen regjering.«Det er imidlertid langt i fra sikkert at noen av forslagene får flertall, og de er uansett ikke juridisk bindende. Theresa May er heller ikke helt ute av dansen, og siste nytt er hun ser ut til å få lokket flere av hard-Brexit-tilhengerne i sitt eget parti til å støtte sin avtale. Motytelsen kan være at hun selv må tre til side som statsminister», heter det fra Lars Mouland og Nick Pausgaard Fisker i morgenrapporten til Nordea Markets.EU har gitt britene frem til fredag til å bli enige om ett eller annet. Som vanlig er utfallet høyst usikkert.Høyere enn ventetI dag fikk vi den norske ledighetsindikatoren fra AKU. «Vi (og Norges Bank) legger mye mere vekt på ledighetsindikatoren fra Nav som vi får på fredag, men vi holder et øye på dagens tall likevel. Det sterke norske arbeidsmarked er en stor del av grunnen til at Norges Bank i forrige uke økte sannsynligheten for at neste rentehevelse blir allerede på junimøtet», skrev Mouland og Pausgaard Fisker i forkant av tallene.Fasiten viste at det i januar var 108.000 arbeidsledige i Norge, justert for sesongvariasjoner. Det utgjorde 3,9 prosent av arbeidsstyrken, viser Arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå.Ifølge en sammenstilling utført av TDN Direkt var det på forhånd ventet en ledighetsrate på 3,7 prosent.ECB konferanseI Europa er dagens fokus ifølge økonomene på ECB konferansen «The ECB and Its Watchers». Konferansen er en årlig begivenhet som samler noen av de viktigste ECB medlemmer. Årets temaer er; «De neste skritt i normaliseringen av pengepolitikken» og «Internasjonale spill-over på penge- og finanspolitikken». En rekke ledende personer i ECB holder også tale, hvor spesielt sentralbanksjef Mario Draghi og sjeføkonomen Peter Praet vil få interesse.