Nordea Markets tror på høyere renter

Meglerhuset mener likevel Fed er tålmodige og gjør ingen ting med rentene med det første.

I dag er all oppmerksomhet rettet mot Fed-møtet i kveld, hvor siste rentedom endelig blir klart. Nordea Markets skriver i sin morgenrapport onsdag at vi det ventes en fortsatt forsiktig linje fra Powell & co. - De vil ikke endre rentene og Powell vil etter alt å dømme holde seg til den siste tidens nøkkelord, tålmodighet. Det betyr at rentene vil bli holdt uendret inntil det blir klart om utsiktene er i ferd med å svekkes så mye som markedet ser ut til å vente. Eller om det ser lysere ut når/hvis usikkerheten avtar, skriver Erik Bruce og Nick P. Fisker. Det betyr likevel ikke at møtet er en non-event.- Vi får nytt dot plot (Fed medlemmenes renteprognose). Uttalelser fra ulike Fed medlemmer indikerer klart at dot plotet er flyttet nedover. Men fortsatt vil nok mediananslaget være for høyere renter. Sannsynligvis en økning i år og en til neste år. Taler tyder på at flertallet mener utsiktene er gode nok til å kreve renteøkning når usikkerheten avtar. Eventuelle signaler om avslutningen av QT (nedbygging av balansen) vil også bli viktig, heter det.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også