- Norges Bank hever ikke bare i dag

Norges Bank vil nesten uansett stikke seg ut, mener økonomene i Nordea Markets.

Børs

I det klimaet som nå råder blant verdens sentralbanker vil Norges Bank nesten uansett stikke seg ut, heter det fra økonomene Kjetil Olsen og Nick Pausgaard Fisker i Nordea Markets’ morgenrapport.«Ikke bare hever de renten i dag, men vi tror også de vil bekrefte at de har til hensikt å øke renten en gang til i år», skriver duoen.Klokken 10.00 får vi fasiten.Heves raskereDe norske nøkkeltallene er svært gode og tilsier ifølge økonomene at rentene skal raskere opp enn i desember.«Duete signaler fra både Fed og ECB i det siste har imidlertid senket renteforventningene ute. Selv om kronen holder seg forbløffende svak, venter vi at Norges Bank vil balansere disse faktorene, slik at rentebanen i 2019 og 2020 forblir omtrent uendret, mens det i 2021 er sannsynlig med en mindre senkning av rentebanen for å speile det internasjonale bildet», skriver Olsen og Pausgaard Fisker i rapporten.Duoen mener markedet legger mye vekt på det som skjer utenfor våre landegrenser og priser inn saktere rentehevninger enn det Norges Bank trolig kommer til å legge opp til i dag.Rentemøte i BoEBank of England har også rentemøte i dag. «Det blir ventelig en non-event. Brexit gjør at sentralbanken er på hold inntil det er mer klarhet om det fremtidige EU-samarbeidet», skriver Nordea-økonomene. Uendret fra FedFED besluttet onsdag å holde renten uendret i intervallet 2,25 til 2,50 prosent.Les mer her: Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenten uendret

nordea markets
Nick Pausgaard Fisker
kjetil olsen
rente
norges bank