Norwegian-emisjonen: Så mye eier Kjos nå

Norwegians sterke menn er ikke like sterke lenger.

Tidligere mandag kunne Norwegian fortelle om 110 prosent overtegning i tegningsrettsemisjonen der bøkene ble lukket sist fredag.Toppsjef Bjørn Kjos og styreleder Bjørn Kise finansierte sin deltakelse i emisjonen ved å selge tegningsretter, og eier dermed langt mindre av selskapet enn før.Ifølge en børsmelding ble HBK Holding, der Kjos og Kise eier hhv. 84,6 og 9,1 prosent, tildelt 11.995.769 aksjer i emisjonen.Etter utstedelsen av de nye aksjene vil HBK Holding eie 23.200.578 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 17,0 prosent.Sneisungen AS, som er 49/51 prosent eid av Kjos/Kise, har blitt tildelt 1.290.322 aksjer, og vil etter dette eie 1.935.483 aksjer i selskapet.Nede i 18,5 prosentVidere har Kjos personlig blitt tildelt 92.000 aksjer, noe som betyr at Kjos og nærstående etter emisjonen vil eie 25.274.061 aksjer i selskapet.Dette tilsvarer en eierandel på 18,5 prosent. Før emisjonen eide Kjos-familien rundt 25 prosent av Norwegian gjennom HBK Holding.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også