OECD: Handelskrig og brexit demper farten i verdensøkonomien

Handelskrig og politisk usikkerhet bidrar til svakere vekst i verdensøkonomien, mener Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).OECD la onsdag fram sin foreløpige rapport om utsiktene for verdensøkonomien.Verdensøkonomien ventes å vokse med 3,3 prosent i 2019. Det er en nedgang fra de 3,5 prosentene som OECD spådde i november i fjor. Handelskrigen mellom USA og Kina, samt usikkerheten om Storbritannias vei ut av EU, har bremset veksten.– Høy politisk usikkerhet, pågående handelskonflikter og en videre erosjon av næringslivets og forbrukernes tillit er medvirkende faktorer til den dempede veksten, heter det i OECD-rapporten.Samtidig ventes den globale veksten å bli 3,4 prosent i 2020, en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra november-anslaget.I Storbritannias økonomi ventes veksten å falle fra 1,4 prosent til 0,8 prosent. Anslaget basert på antakelsen om en såkalt myk brexit-overgang med et fortsatt tett forhold til EU. Dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale, antas veksten å bli langt svakere.I Tyskland, som har Europas største økonomi, forventes et vekstfall fra 1,4 prosent til 0,7 prosent, mens i Italia anslås veksten å falle fra 0,9 prosent til -0,2. Ifølge OECD er de to landene spesielt utsatt for den globale handelsnedgangen.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også