Pareto Securities spår dobling i Questerre-aksjen

To analytikere er begge fristet av stjernen på Oslo Børs.

Questerre er stjernen på Oslo Børs torsdag og stiger mest av samtlige aksjer. Hittil er aksjen opp 22 prosent og står i 2,44 kroner.Det skjer etter at selskapet har inngått en endelig kjøps- og salgsavtale i Quebec.Ifølge avtalen har selskapet gjennomført en avtale med Repsol om kjøp av alle deres eiendeler i Quebec. Dette inkluderer 753.000 netto acres i Quebec, samt tilknyttede brønner og utstyr, geologisk og geofysiske data, samt annet utstyr.- Gitt at de får godkjennelse fra myndighetene sikrer dette Questerre sitt operatørskap og full kontroll av eierandelen i bytte mot å avgjøre utestående rettssaker og påta seg fjerningforpliktelser (CAD 11m), skriver Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen. Mye usikkerhet, stor oppside- Det viktige her er at dette kan bedre Questerres evne til å sikre lokal aksept ved å utvikle sitt «Clean Gas-initiativ» og tilby incentiv-strukturerer som kan sikre lokal aksept i favør av utvikling av selskapets olje- og gassressurser, skriver analytikeren . Meglerhuset har en kjøpsanbefaling på aksjen med et kursmål på 5,0 kroner. Det tilsvarer mer enn en dobling fra dagens nivå. - Utfallet av denne prosessen og påvirkningen fra det endrede politiske lederskapet i Quebec er fortsatt høyst usikkert og binært, men vi ser på dagens nyhet som positiv.Har markedet glemt Questerre?Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets er også ute med en oppdatering, og spør om kapitalmarkedet har glemt selskapet. Analytikeren skriver at transaksjonsverdien tilsvarer 0,15-0,58 kanadiske dollar per fat oljeekvivalent, som er lavere enn meglerhuset sitt estimat på 0,9 dollar per fat. - Selv om det fortsatt er mye usikkerhet rundt en gassutvikling i Quebec og at det ikke er noen garanti for en vellykket utvikling, er vi sjarmert av det store oppsidepotensialet. - Hvis vi vurderer selskapets Lowlands-ressurser til henholdsvis 0,5-1,5 amerikanske dollar per fat, estimerer vi en SOTP-verdi på 10-19 kroner per aksje, noe som viser det spektakulære oppsidepotensialet fra dagens aksjekurs, skriver Sveen-Nilsen.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker