Peter Hermanrud: - Selg aksjer

Aksjestrategen anbefaler «undervekt» i aksjer. Forrige gang Hermanrud gjorde det var i 2017.

(Finansavisen.no): SpareBank 1 Markets’ sjef­økonom Harald Magnus Andreassen og meglerhusets kredittsjef Pål Ringholm har i en stund tegnet et dystert bilde av utsiktene for verdensøkonomien og finansmarkedene. Samtidig har aksjestrateg Peter Hermanrud tviholdt på «nøytral»-anbefalingen i aksjemarkedet, fordi han forventet et siste børsrally etter mange år med oppgang i markedet.Dette rallyet skulle komme til tross for at veksten i verdensøkonomien bremset opp, skriver Finansavisen. - På kort sikt er det ikke urealistisk at Oslo Børs kommer tilbake til toppnivåene, sa Hermanrud til Finansavisen da børsene stupte i desember.Onsdag var Peter Hermanrud gjest i HegnarTV. Se hele sendingen her. BørsrallyBørsrallyet kom. Hittil i år er Oslo Børs’ hovedindeks opp 9 prosent og S&P 500-indeksen har steget 12 prosent. Likevel er børsindeksene fortsatt under toppnivåene fra i fjor høst.Onsdag sendte aksjestrategen en epost til meglerhusets kunder, der det kommer frem at han nedgraderer markedssynet fra «nøytral» til «undervekt». Hovedpunktene er at selv om aksjemarkedet har steget, har de økonomiske utsiktene forverret seg, skriver Finansavisen. Ledende indikatorer faller, Citis «overraskelsesindeks» svekker seg fortsatt, selskapenes inntjening og estimater er svakere, rentemarkedet (ved invertert rentekurve i USA) indikerer amerikansk resesjon og inflasjonen i USA er på vei opp. Samtidig er aksjer relativt dyre, men en gjennomsnittlig pris/bok på 2,1.Sist gang Hermanrud gjorde dette var i oktober 2017, rett etter at han sammen med Andreassen, Ringholm og mange andre kolleger gikk fra Swedbank til SpareBank 1 Markets.Det var ingen innertier, og kort tid etter trakk han salgsanbefalingen. En undervekt-anbefaling slo han også i bordet med i mai 2016, men ombestemte seg raskt måneden etter, ifølge avisen. Aksjer er dyre Men Hermanrud er fortsatt usikker, og kaller onsdagens nedgradering for «moderat undervekt». Årsaken er at aksjer er dyre, men ikke like dyre som før finanskrisen.I tillegg er ikke våren den typiske årstiden for store børsfall, ifølge avisen. I presentasjonen heter det at når pris/bok på Oslo Børs har nådd 2,1, slik som nå, har det historisk sett gått 15 måneder før børsen har toppet ut før krakket. Så kan det hende at kinesiske myndigheters tiltak for å stimulere økonomien vil virke.For at salgsanbefalingen til Hermanrud skal bli enda mer klar, bør pris/bok stige til 2,3, noe som tilsier en hovedindeks på 950 poeng.