PGS starter ny undersøkelse

Petroleum Geo-Services har startet multiklient 3D-undersøkelse offshore Guinea.

Børs

Petroleum Geo-Services har startet innhenting av en 8.500 kvadratkilometer stor multiklient 3D-undersøkelse offshore Guinea, ifølge en melding fra PGS mandag.Data fra materialet vil være tilgjengelig i andre kvartal 2019, opplyses det.Undersøkelsen vil gjennomføres med fartøyet «Ramform Atlas».Den endelige prosesseringen vil være tilgjengelig mot slutten av 2019.

pgs
petroleum geo-services
multiklientseismikk
seismikk