Polaris Media kjøper egne aksjer

Polaris Media ASA har fredag mottatt aksepter for 8.700 egne aksjer til volumvektet snittkurs på 26,40 kroner per aksje. Fra før eier Polaris Media 32.253 egne aksjer. Medregnet mottatte aksepter, forutsatt at alt kjøpes, eier Polaris Media ASA etter dette 240 953 egne aksjer.