Rentemarkedet retter blikket mot viktig møte

Både de korte og de lange rentene ga liten informasjon om retningen tirsdag.

Federal Reserve Board Chair Jerome Powell gestures while speaking before the House Committee on Financial Services hearing on Capitol Hill in Washington, Wednesday, Feb. 27, 2019. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais) Pablo Martinez Monsivais
Børs

Rentemarkedet var retningsløst tirsdag før rentemøte i den amerikanske sentralbanken starter tirsdag.Rentemøtet vil vare over to dager.Markedet forventer nærmest med sikkerhet at styringsrenten holdes uendret på 2,25-2,50 prosent.Mye av spenningen ligger i hva sentralbanken vil si om balansereduksjonen og videre rentebane.Under forrige rentemøte ble det gitt signaler om at lettelsen av balansen vil ta slutt mot slutten av 2019.Helt siden oktober 2017 har Fed redusert sin obligasjonsandel på balansen fra omtrentlig 4,5 billioner dollar til 3,8 billioner dollar i dag. Alt annet like betyr det en lavere pengemengde i økonomien.Sentralbankens syn på den økonomiske situasjonen i USA og verden har stor innvirkning på forventningene i markedet og dermed også retningen.Det er forventet at Fed vil nedjustere sine forventninger til BNP-veksten og til inflasjonen, og dermed også rentebanen.I markedet prises det inn omtrentlig 65 prosent sannsynlighet for at renta vil stå uendret gjennom hele 2019.2-årigen stiger 0,8 basispunkter til 2,467 prosent.5-åringen klatrer 0,5 basispunkter til 2,417 prosent.10-åringen går tilbake 0,4 basispunkter og omsettes med en rente på 2,604 prosent.30-åringen yielder nå 3,029 prosent, opp 1,0 basispunkter.

renter
federal reserve