Røkkes oljesjef fikk dobbelt så høy bonus som Eldar Sætre

Men tatt i betraktning at Aker BP økte resultatet med 73 prosent i fjor, var sjefens lønnshopp beskjedent.

- 2018 var et fantastisk år, slår konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP fast i selskapets ferske årsrapport.- Vi kan være veldig fornøyd med årets finansielle resultater som viste et nettoresutat på 476 millioner dollar - en økning på 73 prosent, sier han. Årsrapporten viser også at 2018 ble et hyggelig finansielt år for Aker BP-sjefen.Samlet godtgjørelse beløp seg til vel 1,97 millioner dollar, eller om lag 16,1 millioner kroner. Lønnen er omregnet basert på en vekslingskurs på 8,1338 kroner. Av dette utgjorde 1,19 millioner dollar, eller 9,7 millioner kroner, opptjent bonus i 2018. Til sammenligning var den samlede godtgjørelsen i 2017 på 1,92 millioner dollar. Det tilsvarer 15,9 millioner kroner. Toppsjefen i Norges største oljeselskap, Eldar Sætre, hadde i 2018 en samlet skattbar inntekt på rett under 2,1 millioner dollar, eller rundt 17,8 millioner kroner, ifølge årsrapporten som ble lagt frem før helgen.Mens fastlønnen var høyere, var bonusen kun halvparten av Hersviks. Aker BP har mandag ettermiddag en børsverdi på 107,6 milliarder kroner, mens Equinor prises til snaut 649 milliarder kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også