Sætre tjente 17,72 millioner kroner i fjor

Equinor-sjef Eldar Sætre hadde i følge årsrapporten publisert fredag en skattbar inntekt på 2,07 millioner dollar i 2018, tilsvarende 17,72 millioner kroner, opp fra 1,81 millioner dollar året før.Med dagens valutakurs beløper lønnsøkningen seg på 257.000 dollar rundt 2,19 millioner kroner.Aksjeandeler i selskapet for Sætre og «nære bekjente» beløp seg per 5. mars 2019 til 67.142.I 2018 var samlet godtgjørelse til konsernledelsen 11.803.238 dollar, tilsvarende rundt 101 millioner kroner. - Vi er i rute«Resultatene bekrefter at vi er i rute med våre ambisjoner om økt avkastning, produksjonsvekst og en høy kontantstrøm i årene som kommer», kommenterer Sætre i konsernsjefens forord.Selskapet leverte et justert driftsresultat på 18 milliarder dollar før skatt i 2018 og 6,7 milliarder dollar etter skatt.Driftsresultatet var på 20,1 milliarder dollar, og årsresultatet var 7,5 milliarder dollar.9 mrd. i skatt«Vi reduserte også gjeldsgraden fra 29 til 22,2 prosent . I fjor sa vi at med en gjennomsnittlig oljepris på 70 dollar (reell), skulle vi øke avkastningen på gjennomsnittlig sysselsatt kapital til omlag 10 prosent i 2018 og 12 prosent i 2020. Vi leverte 12 prosent allerede i 2018. Med en gjennomsnittlig Brent oljepris på 71 dollar per fat, genererte vi en organisk fri kontantstrøm på 6,3 milliarder dollar», heter det fra Sætre.Selskapets frie netto kontantstrøm i 2018 var 3,1 milliarder dollar. Organiske investeringer var på 9,9 milliarder dollar, under de opprinnelige prognosene på 11 milliarder dollar.Equinor betalte i fjor ni milliarder dollar i skatt.