SAS fraktet 2 millioner passasjerer

Passasjertallet til SAS var uendret  i februar.

Børs

SAS Gruppen melder om et fall i den regulære passasjertrafikken (RPK) på 0,5 prosent i februar, opplyses det i en melding.Kapasiteten målt i ASK (antall setekilometer) var uendret i perioden, mens kabinfaktoren falt med 0,3 prosentpoeng til 66,1 prosent.SAS fraktet 1,97 millioner passasjerer, uendret fra samme periode året før.Valutajustert yield steg 0,8 prosent i februar, mens valutajustert PASK var opp 0,3 prosent.Les hele meldingen her.

sas