Seks anbefalinger for alle som er glade i utbytte

Analysesjef roper varsko.

Børs

Norne Securities og sjefanalytiker Karl-Johan Molnes tar Sparebank 1 SMN ut av sin anbefalte utbytteportefølje.Inn kommer Skue Sparebank.Norne-porteføljenSandnes Sparebank ­ (8,1 prosent utbytteyield - i raskest forbedring)Skue Sparebank (6,8 prosent utbytteyield og lav verdivurdering)Sparebank 1 Buskerud Vestfold (7,6 prosent utbytteyield - dekker et stort område av landet med sterk vekst av både fritids- og boligeiendommer)Sparebank 1 Nord-Norge (5,8 prosent utbytteyield)Sparebanken Sør (6,4 prosent utbytteyield - Sørlandet ser ut til å ha funnet sin indre bergenser, og er med i toppen)Totens Sparebank (6,0 prosent utbytteyield – svakere utbytte enn forventet, men likevel Varsko i TrøndelagMolnes har merket seg at Sparebank 1 Nord-Norges sjef nå flytter hjem til Trøndelag for å ta over Sparebank 1 SMN.- Sparebanker tar nesten aldri tap, med unntak av i det året de får ny administrerende direktør. Da skjer det gjerne mer på ett år enn de foregående sju årene. Det er større risiko for at det kan bli tatt noen store lånetap i porteføljen for Sparebank 1 SMN enn i Sparebanken Nord-Norge på grunn av lånene som banken har til offshore support, skriver analysesjefen.- Lite risiko lokaltHan påpeker videre at det i en nasjonalistisk verdensøkonomi vil være mye risiko globalt og lite risiko lokalt. - Når en kan investere i egenkapitalbevis med rundt 10 prosent egenkapitalavkastning og rundt fem prosent utbytteyield til under bokført verdi, er det ikke nødvendig å ta for mye internasjonal risiko om ikke avkastningsmulighetene er svært store. Fortsett å investere i vekstselskaper som Nel og spennende biotek-selskaper som ContextVision, men de er unntakene i en verden hvor en nå like godt kan investere i sin lokale sparebank, fortsetter Molnes. - Dersom en ikke er fornøyd med utbyttet i sin lokale sparebank, har vi plukket ut seks egenkapitalbevis som er over gjennomsnittet på utbytte, avslutter han.

norne securities
utbytte
sparebanker
egenkapitalbevis
skue sparebank
Sparebank 1 SMN