Solstad Offshore skilter med kontrakt

Solstad Offshore er tildelt kontrakt av Ophir Thailand (Bualuang).

Børs

Solstad Offshore er ifølge en melding tildelt en kontrakt av Ophir Thailand (Bualuang).Oppdraget går på å utføre offshore-installasjonen av Bualuang Charlie brønnhodeplattformstrukturen, som er en del av Bualuang Phase 4B-prosjektet.Offshoreaktiviteter er planlagt å starte i juli 2019, og vil bli utført ved bruk av Derrick Lay Barge «Norce Endeavour».Solstad Offshore vil utføre all prosjektledelse, ingeniør- og installasjonsvirksomhet fra sine kontorer i Singapore.

solstad offshore
Nyheter
Børs