Spår fortsatt solid vekst i norsk økonomi

Regjeringen er ute med nye anslag.

Regjeringen er tirsdag morgen ute med nye anslag for norsk økonomi.I sitt materiale til konferansen om 2020-budsjettet, er det lagt til grunn at veksten i fastlandsøkonomien blir høyere enn sin langsiktige trend både i år og neste år.2019-anslaget for BNP-veksten i Fastlands-Norge lyder på 2,7 prosent, mens 2020-veksten estimeres til 2,5 prosent.2018-veksten kom inn på 2,2 prosent.- Det går godt i norsk økonomi. Flere kommer i jobb, og arbeidsledigheten går ned, skriver regjeringen.Sysselsettingsveksten i 2019 estimeres til 1,4 prosent, mens den i 2020 blir anslått til 0,8 prosent.- Økt aktivitet overaltSamtidig ser regjeringen for seg en AKU-ledighet på 3,7 prosent i 2019 og 3,6 prosent i 2020.- Norsk økonomi er inne i en oppgangskonjunktur. Veksten i fastlandsøkonomien har tatt seg jevnt opp de siste årene, og var i fjor høyere enn sin langsiktige trend for første gang på tre år. Aktiviteten øker over hele landet og på tvers av bransjer, og bedriftene venter videre oppgang fremover. Investeringene i fastlandsbedriftene har tatt seg markert opp de siste årene og har ikke vært høyere på ti år, skriver regjeringen.Anslagene kommer uken etter en oppmuntrende rapport fra Norges Banks regionale nettverk av bedrifter.- Stadig flere kommer i jobb, over hele landet. Sysselsettingsandelen stiger. Også fremover anslås sysselsettingen å vokse raskere enn befolkningen i yrkesaktiv alder. Både AKU-ledigheten og den registrerte ledigheten har falt de siste tre årene. Den registrerte ledigheten er nå godt under gjennomsnittet for de siste 20 årene, og ledigheten i februar var den laveste på ti år. AKU-ledigheten er også kommet ned siden toppen vinteren 2016 og ventes å fortsette å avta fremover, heter det videre.Lavere vekst uteTorsdag denne uken avholder Norges Bank nytt rentemøte, og det er nærmest opplest og vedtatt at styringsrenten heves 25 basispunkter til 1,00 prosent.Samtidig har vekstanslagene internasjonalt blitt tatt markant ned i det siste, og hva som skjer med den norske rentebanen videre er usedvanlig usikkert .- Den økonomiske veksten ute er fortsatt god, men har avtatt i flere land, og det ser ut til at konjunkturoppgangen ute dempes. Det kan etterhvert trekke ned etterspørselen etter norske varer og tjenester. På den annen side bidrar kostnadskutt i oljeselskapene til god lønnsomhet og høy aktivitet på norsk sokkel.- Høyere kjøpekraft hos norske husholdninger og økt aktivitet i norsk og internasjonal petroleumsvirksomhet ventes å bidra til videre oppgang i norsk økonomi. I tillegg har bedringen i konkurranseevnen lagt grunnlag for høyere eksport og investeringer, oppsummerer regjeringen.Mer om anslagene finner du her.