Spår knallsommer i Nordsjøen

Ivan Kverme

Nå tjener rederne nok til å betjene både renter og avdrag. Meglerhus tror supplymarkedet i Nordsjøen har nådd et vendepunkt.

- Nå har ratene økt til et nivå hvor rederiene tjener penger igjen. Det ser ut som et vendepunkt, sier analytiker Turner Holm i Clarksons Platou Securities til Hegnar.no.Aktiviteten har tatt seg betydelig opp i markedet for plattform forsyningsskip (PSV) i Nordsjøen de seneste ukene. Spotmarkedet er for øyeblikket nesten utsolgt – både på norsk og britisk side – og ratene har steget kraftig.Ifølge Clarksons Platou er spotratene opp 35 prosent hittil i år sammenlignet med 2018.Høyeste på fire årSommeren er den mest aktive perioden i Nordsjøen på grunn av bedre vær som muliggjør flere riggoperasjoner. Holm venter at årets sommer kan bli den beste på flere år.- Vi tror at markedet kommer til å være utsolgt over sommeren, da det ikke er nok båter til å dekke etterspørselen, sier han, og viser til at etterspørselen gjerne øker med rundt 25 prosent fra første kvartal til sommerens «peak».Analytikeren peker på at det nå er 160 båter i markedet, og at det, med en etterspørselsøkning på 25 prosent, er behov for ytterligere 40 båter.Han anslår at det ligger rundt 25 PSV-er med såkalte «Nordsjø-spesifikasjoner» i opplag i Europa. Selv ikke reaktivering av disse vil dermed dekke etterspørselen.Stort behov for kapasitet og utsikter til lavere utbud gjør at oljeselskapene rusher til markedet for å sikre seg båter til lengre jobber.Bare den seneste måneden teller Clarkons Platou-analytikeren 25 inngåtte periodekontrakter.Også på disse kontraktene har ratene kommet kraftig opp de seneste månedene.Equinor skal nylig ha hyret inn PSV-ene «Bourbon Sapphire» og «North Purpose» til dagrater på rundt 180.000 kroner for et oppdrag på inntil 80 dager.Til sammenligning ble periodekontrakter før jul inngått til under 100.000 kroner.- Det er det høyeste nivået siden tidlig 2015, sier Holm.Annerledes i årOgså i fjor var store forventinger til PSV-markedet i Nordsjøen.Ettersom flere båter migrerte til regionen og en rekke høyspekkede båter ble tatt ut av opplag, endte imidlertid sommeren med en gedigen skuffelse.Clarksons Platou-analytikeren mener det er to ting som er annerledes i år.- Båtene kommer ikke til Nordsjøen, de er på vei ut, slår han fast.Holm viser til at det i fjor bare var i Nordsjøen at ratene var ok, mens det var dårlig i resten av verden. Derfor ble flere båter sendt til Nordsjøen i håp om å få bedre betalt.Nå er imidlertid utnyttelsesgraden i områder som Middelhavet og Vest Afrika også høy, og ratene for høyspekkede båter har steget 30-40 prosent siden i fjor. Dermed går de motsatt vei.Tidewater og Solstad Offshore er i ferd med å sender båter til Middelhavet og Vest Afrika, mens DOF skal sende to båter til Guyana i Sør-Amerika.- Det er en ny trend at resten av verden begynner å komme tilbake. De er nå villige til å betale for båter som er bygd for Nordsjøen, sier Holm.- I tillegg er antallet høyspesifikasjonsskip i opplag betydelig lavere enn det det var, påpeker han.