- Nå har ratene økt til et nivå hvor rederiene tjener penger igjen. Det ser ut som et vendepunkt, sier analytiker Turner Holm i Clarksons Platou Securities til Hegnar.no.Aktiviteten har tatt seg betydelig opp i markedet for plattform forsyningsskip (PSV) i Nordsjøen de seneste ukene. Spotmarkedet er for øyeblikket nesten utsolgt – både på norsk og britisk side – og ratene har steget kraftig.
Ifølge Clarksons Platou er spotratene opp 35 prosent hittil i år sammenlignet med 2018.- Vi tror at markedet kommer til å være utsolgt over sommeren, da det ikke er nok båter til å dekke etterspørselen, sier han, og viser til at etterspørselen gjerne øker med rundt 25 prosent fra første kvartal til sommerens «peak».Stort behov for kapasitet og utsikter til lavere utbud gjør at oljeselskapene rusher til markedet for å sikre seg båter til lengre jobber.Equinor skal nylig ha hyret inn PSV-ene «Bourbon Sapphire» og «North Purpose» til dagrater på rundt 180.000 kroner for et oppdrag på inntil 80 dager.- Båtene kommer ikke til Nordsjøen, de er på vei ut, slår han fast.Nå er imidlertid utnyttelsesgraden i områder som Middelhavet og Vest Afrika også høy, og ratene for høyspekkede båter har steget 30-40 prosent siden i fjor. Dermed går de motsatt vei.- Det er en ny trend at resten av verden begynner å komme tilbake. De er nå villige til å betale for båter som er bygd for Nordsjøen, sier Holm.
Høyeste på fire årSommeren er den mest aktive perioden i Nordsjøen på grunn av bedre vær som muliggjør flere riggoperasjoner. Holm venter at årets sommer kan bli den beste på flere år.Analytikeren peker på at det nå er 160 båter i markedet, og at det, med en etterspørselsøkning på 25 prosent, er behov for ytterligere 40 båter.Han anslår at det ligger rundt 25 PSV-er med såkalte «Nordsjø-spesifikasjoner» i opplag i Europa. Selv ikke reaktivering av disse vil dermed dekke etterspørselen.Bare den seneste måneden teller Clarkons Platou-analytikeren 25 inngåtte periodekontrakter.Også på disse kontraktene har ratene kommet kraftig opp de seneste månedene.Til sammenligning ble periodekontrakter før jul inngått til under 100.000 kroner.- Det er det høyeste nivået siden tidlig 2015, sier Holm.Annerledes i årOgså i fjor var store forventinger til PSV-markedet i Nordsjøen.Ettersom flere båter migrerte til regionen og en rekke høyspekkede båter ble tatt ut av opplag, endte imidlertid sommeren med en gedigen skuffelse.Clarksons Platou-analytikeren mener det er to ting som er annerledes i år.Holm viser til at det i fjor bare var i Nordsjøen at ratene var ok, mens det var dårlig i resten av verden. Derfor ble flere båter sendt til Nordsjøen i håp om å få bedre betalt.Tidewater og Solstad Offshore er i ferd med å sender båter til Middelhavet og Vest Afrika, mens DOF skal sende to båter til Guyana i Sør-Amerika.- I tillegg er antallet høyspesifikasjonsskip i opplag betydelig lavere enn det det var, påpeker han.