Stig Myrseth: Følg nøye med på disse søylene her

Publisert 11. mars 2019 kl. 12.14
Oppdatert 11. mars 2019 klokken 12.17
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 233 ord
I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning minner investeringsdirektør Stig Myrseth leserne på at de kinesiske kreditt-tallene for januar viste en eksplosiv vekst. Spørsmålet er om dette markerer starten på en ny trend.Betyr dette at myndighetene har forlatt kredittinnstrammingspolitikken?Myrseth heller mot det av to årsaker.Den ene er at aktiviteten svekket seg for mye gjennom fjoråret. Dette har skapt frykt for misnøye i befolkningen og sosial uro. Den andre er de pågående handelsforhandlingene. Dersom økonomien er svak, vil Trump lett tenke at kineserne er desperate og ikke har råd til å forlate forhandlingsbordet uten en avtale.- I så måte vil det være beleilig for president Xi om veksten tar seg opp fremover med eller uten en handelsavtale. Da kan kineserne forhandle med styrke. De grønne skuddene har allerede dukket opp. Her kan nevnes at kinesiske aksjer er børsvinner så langt i år, mens industrimetallprisene har steget markert de siste ukene, skriver Myrseth.Dersom kredittallene for januar markerer startskuddet for et større stimulanseprogram, mener Myrseth at veksten er nær en bunn nå, og et solid oppsving kan da ventes i andre halvår.- Sterkere kinesiske konjunkturer vil være godt nytt for råvaremarkedet og sykliske aksjer. Fremvoksende markeder og vekstsensitive børser som den tyske bør også gjøre det skarpt. I valutamarkedet vil prosykliske valutaer som norske kroner styrke seg, mens en oppgang i veksten i resten av verden relativt til USA vil skape motvinder for dollaren, avslutter investeringsdirektøren.