Stig Myrseth: Nå begynner oppturen

Hvis analytikernes estimater og oljeselskapenes egne indikasjoner stemmer, vil 2019 markere det første året i denne syklusen med vekst i investeringene offshore. Det slår Stig Myrseth fast i den siste rapporten fra Dovre Forvaltning med tittelen «Nå begynner offshore-oppturen».- Behovet for en balansert miks av råoljetyper i den globale oljeutvinningen, kombinert med konkurransedyktig kostpris, vil sikre offshore-olje en viktig plass sammen med skifer også i fremtiden, skriver Myrseth.Favorittene vil være selskaper hvor kostnadstilpasningen har vært kraftig nok til at nåværende dagrater og prosjektøkonomi er bærekraftig og hvor økt aktivitet blir den viktigste driveren. Sjansen for superprofitt fremstår også større i nisjer som utgjør lite av totalkalkylen for oljeselskapene.Han mener seismikkindustrien er et godt eksempel.- Når oljeselskapene nå igjen begynner å fokusere på leting til havs, ser utsiktene lovende ut for seismikkselskaper med robuste balanser. Her kan aksjer som TGS, Spectrum, SeaBird Exploration og Magseis nevnes. Akastor fremstår også som en potensiell vinner med tilnærmet null netto rentebærende gjeld, skriver Myrseth.Investeringsdirektøren mener plattformforsyningsskip i Nordsjøen er et annet segment som overraskende nok peker seg ut i positiv retning.- Nylige slutninger for større forsyningsskip har blitt gjort på rater sist sett i tidlig 2015. Dette lover spesielt godt for Standard Drilling som med sin gjeldfrie balanse og lave kostpris på flåten vil klare en akseptabel kapitalavkastning der andre rederier fortsatt går med tap, slår Myrseth fast.Det er verdt å merke seg at Stig Myrseth er aksjonær i SeaBird Exploration.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker