Stor appetitt på britisk oljegjeld

Investorene var ikke vanskelig å be da Siccar Point Energy ville utvide et obligasjonslån med 50-100 millioner dollar.

Siccar Point Energy som har PE-kjempene Bluewater Energy og Blakstone i ryggen, gjorde sitt inntog i det norske high yield-markedet i januar i fjor da det plasserte et lån på 100 millioner dollar.Mandag luftet det britiske oljeselskapet et ønske om å utvide dette lånet med ytterligere 50-100 millioner dollar.Prosessen med å hente inn pengene var det meglerhusene DNB Markets, SpareBank 1 Markets og Pareto Securities som sto for.For å få med både amerikanske og asiatiske investorer åpnet bøkene mandag, og stengte tirsdag ettermiddag.Fasiten ble en utvidelse på 100 millioner dollar.«Plasseringen var gjenstand for stor investoretterspørsel på tvers av internasjonale markeder og overtegnet», skriver SpareBank 1 Markets i en oppdatering.Utvidelsen ble priset til 100,75 prosent av pålydende med en kupongrente på 9,0 prosent, noe tilsvarende en yield på rundt 8,75 prosent til forfall.Låneutvidelsen betinges blant annet av at obligasjonseierne går med på å øke lånerammen fra 100 til 200 millioner dollar, noe som er ventet å være på plass 19. mars. Mer enn to tredjedeler av obligasjonseierne har allerede gitt sin støtte til forslaget.Milepæler på rekke og radSiccar Point Energy har eierinteresser i flere store oljefelt på britisk sokkel, deriblant de Equinor-opererte Mariner- og Rosebank-utviklingene.I løpet av året er det ventet å nå flære milepæler; produksjonsstart på Mariner, endelig investeringsbeslutning på Siccar-opererte Camboo, mer borearbeid på Schiehallion, samt boring av letebrønnene Lyon og Blackrock – også de med Siccar som operatør.«Kombinasjonen av sterk kontantstrøm, hedging og ytterligere tilgang til finansiering legger et glimrende grunnlag for den spennende lete- og utviklingsplanleggingsaktiviteten i 2019, og gruppen er sterkt finansiert for perioden fremover», skrev selskapet i sin rapport for andre halvår 2018. Fra andre halvår 2017 til andre halvår i fjor ble driftsresultatet nær doblet til vel 20 millioner dollar.Som følge av en finansiell posisjon på Brent-oljen som mot slutten av året var «in the money» endte resultatet før skatt på i underkant av 118 millioner dollar i andre halvår, mot et negativt resultat før skatt på 14,7 millioner dollar i samme periode året før.