Storaksjonær i Standard Drilling dumper aksjer

Hedgefond selger aksjer for 44 millioner kroner, og suser ned listen over de største aksjonærene. 

Øystein Stray Spetalens offshorerederi, Standard Drilling, har steget rundt 15 prosent siden nyttår etter et fall på vel 26 prosent i fjor.Etter den siste tids kursoppgang har fond forvaltet av det Cayman Island-registrerte hedgefondet Alcana Funds solgt nesten alt.Ved utgangen av januar var hedgefondet rederiets nest største aksjonær med vel 43,5 millioner aksjer totalt. Etter å ha solgt 36,8 millioner aksjer fredag, passer fondet under flaggegrensen på 5 prosent, og sitter igjen med rett i underkant av 6,8 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 1,18 prosent.Fredag omsettes Standard Drilling-aksjen for 1,18 kroner, noe som betyr at fondet har solgt aksjer for om lag 43,4 millioner kroner.