Tar inn Nel som én av tre nye - anbefaler 11 aksjer

Trio inn i Sparebank 1 Markets-portefølje.

Ivan Kverme

Sparebank 1 Markets gjør denne uken plass til Nel i sin anbefalte portefølje av norske aksjer.- Sterkt grunnlag- For to uker siden arrangerte vi Europas største seminar innen olje, gass og fornybar energi, og det gjennomgående budskapet fra alle store selskaper er krystallklart: fornybar energi er fremtiden og vi kan være fossilfrie i løpet av en generasjon, innleder analysesjef Lars-Daniel Westby og analytiker Petter Kongslie i en rapport Hegnar.no har fått tilgang til.Duoen viser til at grønn (utslippsfri) hydrogen i 2017/18 ble konkurransedyktig mot fossilt drivstoff, og estimerer at Nel gikk fra en ordrebok på under 500 millioner i slutten av 2017 til over 10 milliarder kroner i slutten av 2018.- Selskapet har lagt et sterkt grunnlag for videre vekst i 2019 gjennom å investere i en ny fabrikk som reduserer kostnader med over 40 prosent, inngå pilotprosjekter og signere rammekontrakter som kan materialisere seg i flere milliardkontrakter (i kroner) i 2019. I tillegg hentet Nel 463 millioner kroner i januar, noe som gjør at selskapet er fullfinansiert frem til Nikola-kontrakten i 2021, heter det videre.- I sum liker vi relativt lav finansieringsrisiko, høy sannsynlighet for materielle kontrakter og Nels posisjon som en global leder i et sterkt voksende marked, oppsummerer analytikerne.Tar inn to aksjer tilSparebank 1 Markets gjør også plass til Kitron i påvente av kapitalmarkedsdagen som arrangeres på torsdag.- Årsaken er at vi tror selskapet vil være positiv til at komponentsituasjonen i markedet er på bedringens vei, noe som vil frigjøre arbeidskapital i 2019. Videre ser vi en attraktiv sannsynlighet for at selskapet forlenger sine utsikter om over 10 prosent topplinjevekst og syv prosent margin over en sykel, noe som i så fall vil være en oppside til våre estimater, argumenterer Westby og Kongslie.Duoen tar også inn Ocean Yield.- Hovedårsaken er trigger i mer informasjon knyttet til Pecan South som kan komme denne uken og hvor utfallsrommet er: jo mer olje, desto høyere sannsynlighet for at Dhirubhai-1 blir en del av løsningen, forklarer de to.Sparebank 1 Markets-porteføljenAker BPBank NorwegianCrayon GroupKitronKongsberg AutomotiveLerøy SeafoodMagseis FairfieldNelOcean YieldOrklaSeadrillPå etterskuddMeglerhuset beregner ukentlig avkastning basert på volumvektede aksjekurser mandag morgen.For OBX-aksjene beregnes inn- og utkursene i løpet av tidsrommet 09:00-10:00, mens perioden 09:00-12:00 brukes for Match-aksjene.For beregning av avkastningen på hovedindeksen brukes indeksnivået klokken 10:00 på mandager.Foreløpige tall viser at porteføljen steg 1,4 prosent i uken som gikk, mens hovedindeksen la på seg 1,9 prosent.Hittil i år er porteføljen opp 2,5 prosent, mot 11,3 prosent oppgang for hovedindeksen.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker