Tilbakekjøpet hos norske banker fortsetter

Tidligere i dag rapporterte Hegnar om at DNB har kjøpt tilbake aksjer for 30 millioner kroner. Nå hiver Storebrand seg på.

Publisert 6. mars 2019 kl. 19.29
Oppdatert 29. aug. 2019 klokken 21.09
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 282 ord
at de har kjøpt tilbake 100.000 aksjer til en gjennomsnittlig aksjekurs på 68,24 kroner. Etter dette eier Storebrand nå 1.260.292 av sine egne aksjer. Tilbakekjøpet er en del av deres tilbakekjøpsprogram for egne ansatte som ble annonsert 25. februar 2019. Tilbakekjøp har økt sin popularitet den siste tiden både utenlands og i Norge. Selskap som generer en kontantstrøm utover det som trengs til å opprettholde dagens drift og finansiere nye investeringer har generelt to valg, enten dele ut pengene som utbytte til aksjonærer, eller kjøpe tilbake aksjer og på den måten indrekte "betale ut" pengene til aksjonærene, ettersom den underliggende verdien av selskapet nå deles på et færre antall aksjer. Det er to hovedårsaker til at tilbakekjøp blir foretrukket over utbytte. Det første er at tilbakekjøp i seg selv fører til økt handel i aksjen, da enda en kjøper – alt annet likt, gjør at aksjen blir mer likvid, noe som er positivt for investorer. Kanskje enda viktigere er det slik at tilbakekjøpet i seg selv er verdiskapende dersom kursen aksjene blir handlet på er lavere enn den underliggende verdien av selskapet per aksje. Til eksempel, hvis Storebrand sin underliggende verdi per aksje per dags dato er 75 kroner så vil tilbakekjøpet i dag ha skapt verdi på 6,76 kroner per aksje ettersom de ble kjøpt til 68,24. Det motsatte er selvfølgelig tilfelle dersom aksjen er overpriset, og i så fall vil tilbakekjøpet være verdiødeleggende. Ettersom investorer antar at ledelsen i børsnoterte selskaper er klar over dette, vil markedet kunne tolke dette som at ledelsen mener at aksjekursen er underpriset på nivået som den ble tilbakekjøpt på – noe som ofte resulterer i en prisoppgang på aksjen.