Vil ha inn flere styremedlemmer

Valgkomiteen i Protector Forsikring ønsker nå å øke antall medlem i styret.

Valgkomiteen i Protector Forsikring ønsker å øke antall aksjonærvalgte medlemmer i selskapets styre fra fem til seks medlemmer, opplyses det i en børsmelding.«Valgkom¡téen registrer at selskapet er i jevn og god vekst. Fremtidig vekst forventes i betydelig grad å komme utenfor Norge. Valgkomitéen mener dette tilsier behov for økt kapasitet, samt kontinuitet i styret», heter det i valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i selskapet.Som foreslår Adele Bugge Norman Pran og Anders Lenborg som nye styremedlemmer.Av styrets allerede aksjonærvalgte medlemmer er Jostein Sørvoll, Else Bugge Fougner og Erik G. Braathen på valg i 2019. De to førstnevnte stiller til gjenvalg, mens Braathen ikke ønsker å fortsette i styret.De to siste styremedlemmene i Protector er Jørgen Stenshagen og Randi Helene Røed, som begge er på valg i 2020. Protector Forsikrings ordinære generalforsamling vil bli avholdt torsdag 28. mars.Les hele meldingen her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også