Yield-kurven inverteres ytterligere

De korte rentene stiger, mens de lengre rentene holder seg flate. Yield-kurven inverteres ytterligere, noe som historisk har vært et klart signal om en kommende resesjon.

Publisert 28. mars 2019 kl. 19.59
Oppdatert 28. mars 2019 klokken 22.22
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 235 ord
Richard Drew
En «duete» Federal Reserve, svakere makrotall, rekordhøy amerikansk stats- og bedriftsgjeld, mindre finanspolitisk stimuli, svak Eurosone og problematiske finanser i Italia, nedrevidering av konsum og investeringrn i USA og en vaklende kinesisk økonomi... Det er mange konkrete problemer som driver resesjonsfrykten i aksjemarkedet.Rentekurven, som ikke er mer komplisert enn en kurve som visualiserer renten på amerikanske statsobligasjoner med forskjellig durasjon, har blitt enda mer invertert den siste uken enn den har vært i størsteparten av 1. kvartal.Historisk har dette vært en svært treffsikker resesjonsindikator. Arbeidsledigheten begynner å stige og konsumet blant konsumentene går ned. Bremsen i amerikansk økonomi begynner å bli verdt å merke seg.De finanspolitikse stimuliene (skattelette) som preget markedet og også realøkonomien i 2018 har spilt seg ut, og det er mye som taler for at denne oppgangssykelen er overmoden.Dog, det er verdt å merke seg at denne gangen kan være annerledes.Ved tidligere annledninger har typisk de korte rentene kommet opp som et resultat av stigende inflasjon og en kruttsterk økonomi. Når er det ikke den kortsiktige styrken som driver inverteringen. I tillegg er det absolutte nivået på 10-åringen historisk lavt, noe som igjen kan underbygge at det er mindre forklaringskraft i rentekruven enn det har vært tidligere.
3-månedsrenten legger på seg 0,2 basispunkter til 2,433 prosent.2-åringen stiger 3,2 basispunkter til 2,238 prosent.5-åringen klarter 2,3 basispunkter til 2,201 prosent.10-åringen legger på seg 1,1 basispunkter til 2,385 prosent.30-åringen yielder nå 2,811 prosent, opp 0,1 basispunkter.