Aker BP tar nedskrivninger på 600 millioner

Aker BP er ute med resultatvarsel for 1. kvartal.

Aker BP slipper sine første kvartalstall for 2019 den 26. april, men er tirsdag ute med en oppdatering.Her skriver selskapet at de venter å ta en nedskrivning på 70 millioner dollar i første kvartal 2019, tilsvarende 598 millioner kroner. Nedskrivningen er relatert til teknisk goodwill.Som følge av at det ikke er noe utsatt skatt knyttet til teknisk goodwill, vil den effektive skattesatsen for første kvartal være høyere enn normalt som følge nedskrivningen. Oljeprisen slo også negativt ut i kvartalet. Som følge av en høyere oljepris førte det til en kostnad på rundt 26 millioner dollar for selskapets hedging-posisjoner, som vil bli regnskapsført. Produksjonstallene fra Aker BP viser at selskapet produserte 158.700 fat oljeekvivalenter pr dag i første kvartal 2019, mot 155.700 fat pr dag i forrige kvartal.