Aker Energy forlenger opsjon

Ocean Yield aksjonærene må holde pusten litt lenger.

Børs

Aker Energys opsjon for å sikre en 15-årig bareboat-leieavtale for Ocean Yields FPSO Dhirubhai-1 forlenges med 30 dager mot ytterligere kompensasjon, ifølge en børsmelding.Opsjonsavtalen ble inngått i midten av febreuar, og den opprinnelige opsjonsperioden utløp 1. mai, med mulighet for forlengelse i 30 dager.Dersom Aker Energy utøver opsjonen vil fartøyet bli brukt på et tidlig produksjonsprosjekt for olje utenfor Ghana. Dersom opsjonen utøves vil Ocean Yield høste inntekter fra FPSO-en allerede i år.Nyheter knyttet til FPSO-en har vært sentralt for investorene i Ocean Yield, ettersom dette ene fartøyet tidligere har stått for godt over 20 prosent av resultatet til selskapet. 

ocean yield
aker energy
fpso
Nyheter
Børs