Aker Energy med litt skuffende oppdatering

Ivan Kverme
Børs

Samtidig som børsen stengte fredag kom Aker med en oppdatering på Aker Energys virksomhet i Ghana.Selskapet meldte at Pecan South viste olje, men at det ikke var utvinnbare ressurser i det trange reservoaret. Det estimeres likevel at 5-15 millioner fat oljeekvivalenter kan legges til Pecan-feltet fra Pecan South.Aker Energy har også fullført boring på Pecan South East. Her ble det også truffet på olje i et tynt sandlag. Nå skal det evalueres om dette kan legges til Pecan-feltet, og i tilfellet hvor mye.Aker Energy anslår at den første oljen vil kunne produseres fra feltet 35 måneder etter at man beslutter å gå videre med investeringene.I første fase er det snakk om 334 millioner fat olje. I neste fase kan det være snakk om 110 - 220 millioner fat og samlet 450 - 550 fat.Disse estimatene er uten ytterligere volum fra Pecan South og Pecan South East, som nå vurderes, heter det i meldingen.Aker Energy tror, som tidligere kommunisert, at de totale reservene i området fremdeles er i størrelsesorden 600 - 1000 millioner fat.

aker energy
Nyheter
Børs