Aker Solutions sikrer kontrakt

Aker Solutions - Foto: Selskapet

Aker Solutions har blitt tildelt kontrakt for levering av karbonfangst og kondensering.

Aker Solutions har blitt tildelt kontrakt for levering av karbonfangst og kondensering ved Twence sitt anlegg for omgjøring av avfall til energi i Hengelo, Nederland, ifølge en melding fra Aker Solutions fredag.Løsningen som vil fange Twences CO2-utslipp kalles Just Catch, et modulært karbonfangstsystem utviklet av Aker Solutions for å være så enkelt, billig og miljøvennlig som mulig, heter det i meldingen. Twence konverterer ifølge meldingen én million tonn avfall til energi hvert år, fra husholdninger og andre kilder. Et flertall av avfallet kommer fra biomaterialer. For å bidra til nederlands fremgang i forhold til målene i Paris klimaavtale i 2015, kjørte Twence en offentlig anskaffelsesprosess.