Aker Solutions sikrer kontrakt

Aker Solutions har blitt tildelt kontrakt for levering av karbonfangst og kondensering.

Aker Solutions - Foto: Selskapet

Aker Solutions har blitt tildelt kontrakt for levering av karbonfangst og kondensering ved Twence sitt anlegg for omgjøring av avfall til energi i Hengelo, Nederland, ifølge en melding fra Aker Solutions fredag.Løsningen som vil fange Twences CO2-utslipp kalles Just Catch, et modulært karbonfangstsystem utviklet av Aker Solutions for å være så enkelt, billig og miljøvennlig som mulig, heter det i meldingen. Twence konverterer ifølge meldingen én million tonn avfall til energi hvert år, fra husholdninger og andre kilder. Et flertall av avfallet kommer fra biomaterialer. For å bidra til nederlands fremgang i forhold til målene i Paris klimaavtale i 2015, kjørte Twence en offentlig anskaffelsesprosess.