Aker Solutions: - Vi har stabile marginer

Konsernsjef Luis Araujo kommenterer selskapets siste tall. 

Børs

Siste tallslipp fra Aker Solutions tirsdag viste et resultat etter skatt på 149 millioner kroner i 1. kvartal 2019, mot 105 millioner kroner i samme periode året før.Samtidig fikk selskapet et realt inntektshopp.Driftsinntektene beløp seg til 7.256 millioner kroner (mot ventet 6.471), sammenlignet med 5.483 millioner kroner i fjor. Konsernsjef Luis  Araujo sier ifølge TDN Direkt at selskapet har stabile marginer, og at de håper de vil forbli slik. Selskapet poengterte flere ganger under dagens presentasjon at det har vært vanskelig å opprettholde marginene i et konkurransedrevet marked slik det har vært de siste årene.- Vi faser nå ut av denne ordrereserven og vi må fortsette å jobbe hardt med å redusere kostnadene, opprettholde effektivitet og levere til avtalt tid. Det er ikke rom for feil, sier Araujo til TDN Direkt.Aker Solutions stiger tirsdag 2,4 prosent på Oslo Børs til 44,14 kroner. Han mener det er viktig å ta omsetningsøkningen selskapet venter i 2019 i betraktning, når man ser på utviklingen i underliggende EBITDA til selskapet.Aker Solutions gjorde tirsdag endringer i sine finansielle utsikter, blant annet knyttet til underliggende EBITDA, skriver nyhetsbyrået. Selskapet ser nå at det underliggende EBITDA-margin i 2019 vil forbli rundt nivået hittil i år, eksklusive IRFS 16-effekter, sammenlignet med tidligere kommunikasjon der marginen forventes rundt 2018-nivå.Samtidig ventes en omsetningsøkning på opp mot 10 prosent i år mot fjoråret, mot tidligere at omsetningen skulle stige.- Det er viktig å merke seg noen av de områdene der vi er til stede. De har lavere marginer, men de har også god kontantstrøm og lavere risiko, slik at det er god business. Dersom vi får mer av disse marginene vil det nok være noe utvannende, men i mine øyne er det ubetydelig, sier konsernsjefen.

aker solutions
Nyheter
Børs