Aksje suser opp etter tilbakekjøp

Skal kjøpe tilbake for 127 millioner kroner

Børs

Investeringsselskapet Rak Petroleum, som blant annet eier 40 prosent av DNO, er en av dagens vinnere med en oppgang på 9,66 prosent til 15,90 kroner.Det skjer etter at selskapet i dag tidlig la frem årsrapport og annonserte tilbakekjøp.Selskapet skal kjøpe tilbake egne aksjer med en verdi på opptil 15 millioner dollar, eller om lag 127 millioner kroner.Tilbakekjøpet begrunnes blant annet med at grunnet lav likviditet, kan det være vanskelig for enkelte aksjonærer å kvitte seg med aksjene sine.Ettersom selskapet har store eiere, pleier likviditeten i aksjen vanligvis å være nokså dårlig. Som regel er omsetningen på under én million kroner om dagen. Dermed vil tilbakekjøpet på rundt 127 millioner kroner kunne gi en mulighet til å selge større posisjoner.Videre begrunnes tilbakekjøpet naturligvis med at selskapet mener aksjen er undervurdert.Det er tydelig at markedet liker selskapets tilbakekjøp. Forrige gang Rak annonserte tilbakekjøp steg aksjen ni prosent samme dag. I dag stiger den altså 9,66 prosent.

rak petroleum
bijan mossavar-rahmani