Aksjerekyl med skepsis

Bull eller bear?

Bull på Wall Street (AP Photo/David Karp)
Børs

Godtfolk! Tilbake til hverdag og gråvær etter påsken kan vi se tilbake på en fantastisk start på avkastningsåret 2019. I løpet av de siste syv månedene har amerikanske aksjer først falt nitten prosent, for deretter å komme sterkt tilbake med en oppgang på 22 prosent til ny historisk toppnotering.Vi tror det økonomiske bakteppet vil bli noe bedre fremover og at dette vil understøtte videre fremgang i aksjer.Vi ser derimot liten sannsynlighet for at bekymringsløsheten vil vedvare og tror avkastningen for globale aksjer de neste 12 månedene vil bli i området 4-7 prosent. I dag ser jeg på det litt snodige faktum at selv med megasterke aksjemarkeder så langt i år, har investorer i aksjefond globalt vært langt mer villige til å selge seg ut enn å kjøpe seg inn.Ukesoppsummering

  • Børsutvikling (%): Oslo Børs: -0,5 | USA: +0,9 | Europa: +0,2 | Emerging Markets: -1,4
  • Oljeprisen opp til 74 dollar fatet etter at Trump varslet opptrapping av sanksjoner mot Iran
  • Så langt positiv resultatsesong i USA, hvor 80 prosent har levert bedre inntjening enn ventet
  • Skuffende tysk vekstindikator med fallende forventninger i industri, bygg- og eksportsektor
  • Svakeste BNP-vekst i Sør-Korea siden finanskrisen, trukket ned av eksport og investeringer
  • Årlig volumvekst i global handel falt fra fem prosent i oktober til minus én prosent i februar
  • Ingen store Brexit-nyheter, men Theresa May håper å få flertall for en løsning innen 23. mai slik at Storbritannia slipper å delta i EU-parlamentsvalget, som May har sverget å unngå
Realiserte forventninger?Oppturen i aksjer har skjedd til tross for økt usikkerhet rundt amerikansk og global økonomi, og ikke minst det faktum at inntjeningsforventningene i mange regioner har blitt mer enn halvert siden oktober. I USA ventes kvartalsrapporteringen både for 1. og 2. kvartal å vise negativ vekst i inntjening per aksje sammenlignet med samme kvartal i 2018.Det er altså ikke sterke økonomiske fundamentale forhold som har drevet kursoppgangen, men i større grad forventninger om at Fed ikke vil skape trøbbel gjennom flere rentehevinger, samt troen på at en handelsavtale mellom USA og Kina vil føre til at oppbremsingen i verdensøkonomien kun er midlertidig.Basert på ferske nøkkeltall fra kinesisk og amerikansk økonomi synes optimismen til dels velbegrunnet, men i Europa og spesielt Tyskland ser situasjonen fortsatt svært sårbar ut.Selskapene kjøper, fondskunder selgerNoe av det mest bemerkelsesverdige i finansmarkedene så langt i 2019, er ikke bare at festen i aksjemarkedene har skjedd på et usikkert økonomisk bakteppe, men også at mange investorer synes å ha liten tiltro til himmelferden.I USA har både husholdninger og institusjoner vært netto selgere av aksjer i år, mens den dominerende kjøperen har vært selskapene selv, via rekordstore tilbakekjøp av egne aksjer, tilsvarende om lag 270 milliarder dollar. Tilbakekjøpene er i prinsippet en utbetaling til aksjonærene, og reduserer antall aksjer i fritt omløp slik at inntjening per aksje isolert sett løftes. At selskapene prioriterer tilbakekjøp er sammenfallende med svakere vekst i kapitalinvesteringene. Tall fra Bank of America viser at netto 95 milliarder dollar er innløst i aksjefond globalt siden årsskiftet. I dette tallet ligger innløsninger på 134 milliarder dollar i tradisjonelle aksjefond, samt positiv tegning i børsnoterte indeksfond (ETF) på 39 milliarder dollar. Størst har innløsningene vært i aksjefond som retter seg mot det europeiske markedet (48 milliarder dollar), men også amerikanske aksjefond har sett pengene strømme ut (40 milliarder dollar).Pengene har i stor grad blitt flyttet til obligasjonsfond, der 120 milliarder dollar har blitt investert i kredittobligasjoner med både høy og lav kredittverdighet, noe som kan indikere at investorene tror sentralbankene vil holde rentene lave og at stigende markedsrenter dermed ikke vil være en trussel for avkastningen.Innløsningene fra aksjefond skyldes trolig at mange ble skremt av kursfallene i 4. kvartal i fjor, samt at utsiktene for økonomisk vekst og selskapsinntjening har blitt mer usikre. Skulle fremgangen i aksjemarkedet fortsette, er det likevel ikke usannsynlig at penger vil strømme tilbake til aksjemarkedet, og at dette kan forlenge oppturen.Stemningsindikatorer: fravær av euforiForsiktigheten reflekteres også i en nylig utført spørreundersøkelse blant globale fondsforvaltere, der allokeringen til aksjer er lavere enn historiske gjennomsnitt, og tilsvarende høyere for renteplasseringer. Kontantandelen i porteføljene var i februar på sitt høyeste nivå siden 2009, og selv om den falt i mars er den fortsatt høyere enn normalt.Fondsforvalternes kontantandel har historisk vært lav og fallende i perioder hvor stigende aksjemarkeder har sammenfalt med høy optimisme.Sentiment-indikatorer tegner heller ikke et bilde av overdreven optimisme i aksjemarkedene.Blant amerikanske privatinvestorer viser en ukentlig spørreundersøkelse at 37 prosent er optimistiske, 22 prosent negative og 41 prosent nøytrale til utsiktene i aksjemarkedet. Selv om andelen optimister er rundt historiske gjennomsnittsnivåer, er det langt fra euforien ved inngangen til 2018 (andel optimister 60 prosent) eller ved inngangen til 4. kvartal 2018 (andel optimister 46 prosent).Bank of Americas «Bull & Bear»- indikator viser at stemningen er rimelig balansert.Indikatoren består av seks ulike faktorer og har en indeksverdi fra 0 til 10, som signaliserer hvorvidt stemningen er optimistisk eller pessimistisk, og hvor ekstreme avlesninger benyttes som et kontrært signal. Overdreven optimisme tilsier salg av aksjer, mens overdreven pessimisme indikerer kjøp.I januar i år sto indikatoren i 1,8 poeng - godt inne i overdrevent pessimistisk område og ga et korrekt kjøpssignal. Mot slutten av januar 2018 sto den i 8,6 poeng og ga et godt varsel for den forestående korreksjonen i februar/mars samme år. I dag står den omtrent midt på - 4,9 poeng - noe som maler et bilde av verken utpreget optimisme eller pessimisme.

handelskrig
usa
kina
federal reserve
aksjefond
resultatsesong
bank of america
Nyheter
Børs