Analytiker: Følg med på denne aksjen

Investtech ber investorer om å følge med på utviklingen i Grieg Seafood.- Grieg Seafood har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling, skriver Investtech.Analytikeren minner om at aksjen brøt ned fra en dobbel-topp-formasjon i midten av mars.Objektivet ved 105 kroner er nå tatt ut, og kursen har reagert tilbake igjen, men formasjonen indikerer videre nedgang, slår analytikeren fast.Foreløpig ligger aksjen mellom støtten ved 100 kroner og motstanden ved 119 kroner. Brudd på et av disse nivåene vil indikere videre utvikling i samme retning.- Negativ volumbalanse og svakt momentum svekker aksjen på kort sikt. Aksjen anses teknisk sett nøytral på mellomlang sikt. Vurdering: Watch, avslutter Investtech.I skrivende stund omsettes aksjen for 103,90 kroner, ned 1,80 prosent.Det betyr at aksjen er ned 1,61 prosent den siste uken mens den har falt 11,95 prosent den siste måneden. Hittil i år har derimot aksjen lagt på seg 1,56 prosent.