Analytiker frykter kursfall – anbefaler salg

Investtech anbefaler salg av aksjer i B2Holding.- Investorene har over tid godtatt stadig lavere priser for å komme seg ut av B2Holding og aksjen ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende pessimisme blant investorene og indikerer videre kursnedgang, skriver Investtech.Analytikeren minner om at aksjen marginalt har brutt ned gjennom støtten ved cirka 12 kroner. Etablert brudd vil indikere videre nedgang.- Det har vært mange innsidekjøp siste året. Aksjen er dermed positiv på innsidehandler, men dette endrer ikke salgsanbefalingen. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.I skrivende stund omsettes aksjen for 12,06 kroner, opp 0,84 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også