Analytiker frykter kursfall – anbefaler salg

Investtech anbefaler salg av aksjer i Solstad Offshore.- Investorene har over tid godtatt stadig lavere priser for å komme seg ut av Solstad Offshore, og aksjen ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt, skriver Investtech.Analytikeren minner om at fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er avtagende. Foreløpig ligger aksjen nær støtten ved 1,40 kroner, noe analytikeren mener kan gi en reaksjon opp. Det ligger motstand ved to kroner.Et brudd på et av disse nivåene kan sende aksjen videre i samme retning.- Samlet sett anses aksjen teknisk svakt negativ på mellomlang sikt. Vær oppmerksom på høy volatilitetsrisiko i aksjen. Vurdering: Svak salgskandidat, avslutter Investtech.I skrivende stund omsettes aksjen for 1,51 kroner, opp 0,53 prosent. Det betyr at aksjen har falt 12,33 prosent hittil i år.