Analytiker spår kursoppgang – anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Avance Gas Holding, Panoro Energy og Frontline.- Avance Gas Holding har reagert kraftig opp, og selskapsveriden er doblet siden bunnen 12,90 kroner 12. mars. Kursen har brutt motstanden ved 24 kroner, noe som åpner for videre oppgang, og det ligger nå støtte ved 24 kroner. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for aksjen. Aksjen er positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Panoro Energy viser en positiv utvikling innenfor en stigende trendkanal på kort/mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har dog en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved ca. 16,50 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Neste motstandsnivå ligger ved 23 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Frontline ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved 68 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er lite motstand over dagens nivå. Det er nå støtte ved 68 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumbalansen er positiv, og RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Dette styrker aksjen på kort sikt. Aksjen er positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også